Det at gå i terapi

Det er altid dig som klient, der bestemmer hvad vi arbejder med i terapien. Hvis du er uafklaret om hvilket emne du gerne vil arbejde med, eller du har flere komplekse problematikker, finder vi sammen frem til hvilket/hvilke emner vi vil starte med at arbejde med. Jeg spørger grundigt ind til problematikken, og alt efter hvilket emne vores snak handler om og hvilken personlighed du har, vælger jeg at gribe problemet an på den måde som jeg vurderer, vil være den optimale metode for netop dig.

Jeg foretrækker at benytte mig af en kombination af flere terapiformer og terapeutiske teknikker, for at give dig som klient det bedst mulige udbytte af terapien.

Der er mange måder at gå i terapi på.

Du kan komme med et konkret problem, som du ønsker at få hjælp til at finde en løsning på. Alt efter problemets omfang, vil denne form for terapi ofte foregå over forholdsvis få sessioner. Der er også mange klienter som vælger at gå i terapi i en periode, og derved få mulighed for at opnå en større personlig udvikling. Det kan være at du har et eller flere komplekse problematikker, som du gerne vil arbejde med og derved blive klogere på dig selv og dit liv. Du har måske et ønske om at få ændret flere ting i dit liv, og har måske brug for at se nye muligheder i privatliv og arbejdsliv.

Andre klienter kommer uden et egentligt problem, men ønsker at arbejde med sig selv. Disse klienter vælger ofte at arbejde med flere forskellige problematikker og livs udfordringer. Man kan på denne måde få stor viden om sig selv, sine reaktionsmønstre og blive bevidst om hvilke følelser, evt. traumer, oplevelser man bringer med sig fra det liv man har levet indtil i dag.

Vi har alle en slags ”rygsæk”, hvori vi gemmer oplevelser, indtryk, normer og ting vi har lært, skuffelser, frustrationer, hændelser, vrede, sorg og andre uforløste følelser. Den rygsæk går vi rundt med døgnet rundt, og den præger hvordan vi reagerer, oplever, ser verden og navigerer i livet. Mange oplever en stor personlig udvikling ved at lære indholdet ”i rygsækken” at kende. Mange mennesker oplever at det giver dem mere styrke og større tilfredshed i det liv de står midt i. Man bliver i stand til at se nye muligheder i både arbejdsliv og privatliv.

Har du prøvet at stå med følelsen af at dit liv bliver styret af begivenheder og udefra kommende hændelser ? Ved at arbejde med hvad der gemmer sig i din rygsæk, kan du lære at styre begivenhederne i dit liv, i stedet for at lade dig styre af begivenhederne. Med andre ord, du tager magten og styringen over dit liv!