Hvad er coaching?

Coaching handler om at finde dine stærke sider. At opdage og udnytte dit fulde potentiale. At nå frem til det sted i livet, hvor du aktivt arbejder med at få det bedste ud af dit liv. Når man går til coaching fokuseres der på et bestemt mål. Terapeutens og klientens samarbejde er meget målrettet og struktureret imod dette mål. Vi vil søge en afklaring, så du bliver helt på det rene med hvad du ønsker og vil. Coaching handler om at skabe overensstemmelse imellem ydre og indre ønsker og mål, og derefter identificere eventuelle ydre og indre forhindringer så man kan gøre sig fri af disse. Derefter går arbejdet ud på at finde og fastholde de ressourcer der skal til, for at opnå det ønskede mål. Man vil typisk ikke have brug for at gå så meget i dybden, som når man går i terapi.

Du kunne måske tænke dig et jobskifte, men det bliver kun ved tanken. Det kan også være at du har brug for hjælp til at ”sælge dig” bedst muligt ved en forestående jobsamtale. Det kan være at du har behov for noget afklaring, inden du er klar til næste skridt i dit liv. Du har måske drømme som du ikke får levet ud. Måske går du bare rundt og er mellemfornøjet, ikke rigtigt glad og tilfreds – vil du nøjes med det, eller vil du noget mere?

Jeg vil vove den påstand, at næsten ethvert menneske vil kunne opnå positiv personlig udvikling ved hjælp af coaching. Har du lyst til at prøve?